Ενημερώνουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που συμμετείχαν στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» - MIS 5184460 και ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση (Χειμερινό Εξάμηνο 2022-2023) για την υποχρέωση συμπλήρωσης του απογραφικού δελτίου εξόδου.

Για την υποβολή του απογραφικού δελτίου εξόδου ο/η φοιτητής/τρια επισκέπτεται την εφαρμογή στο https://myinternship.cm.ihu.gr.
Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό.

Εφόσον η ημερομηνία λήξης της πρακτικής σας άσκησης έχει παρέλθει, το απογραφικό δελτίο εξόδου είναι διαθέσιμο προς επιλογή. Επιλέγετε ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, στη συνέχεια ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΟΔΟΥ και στην οθόνη που εμφανίζεται, συμπληρώνετε τα απαιτούμενα πεδία. Στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε στο προηγούμενο βήμα θα σας αποσταλει μοναδικός προσωπικός σύνδεσμος για το απογραφικό δελτίο εξόδου. Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λάβατε (σε περίπτωση που δεν το βλέπετε ελέξτε τον φάκελο spam) πατήστε στο σύνδεσμο για να μεταφερθείτε στο απογραφικό δελτίο εξόδου.

Με την υποβολή του, θα λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Social Share: