Την Παρασκευή 18/10/2019 το γραφείο θα είναι κλειστό λόγω συμμετοχής του προσωπικού στην 19η συνάντηση των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης της Χώρας στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Η προθεσμία για την κατάθεση των δικαιολογητικών ολοκλήρωσης παρατείνεται έως και την Δευτέρα 21/10/2019.

Social Share: