Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης με όλα τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας, δημιουργώντας μία ενιαία βάση θέσεων πρακτικής άσκησης οι οποίες είναι διαθέσιμες προς επιλογή στα Ιδρύματα. Παράλληλα προσφέρει σφαιρική ενημέρωση σε θέματα που άπτονται της αγοράς εργασίας και των πρώτων βημάτων των φοιτητών σε αυτή.

Ποιους αφορά:

  • Τους φορείς (ιδιωτικούς, δημόσιους, ΜΚΟ κλπ) που μπορούν να παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης.
  • Τα όργανα των ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων που έχουν αναλάβει το συντονισμό της πρακτικής άσκησης.
  • Τους φοιτητές που έχουν δικαίωμα να εκπονήσουν πρακτική άσκηση βάσει του προγράμματος σπουδών της σχολής τους

Που αποσκοπεί:

  • Αύξηση του αριθμού διαθέσιμων θέσεων πρακτικής άσκησης στους φοιτητές ΑΕΙ.
  • Απλοποίηση της επικοινωνίας των φορέων υποδοχής πρακτικής άσκησης με τα επιμέρους Ιδρύματα.
  • Άμεση ενημέρωση των Ιδρυμάτων για τις διαθέσιμες θέσεις και δυνατότητα άμεσης δέσμευσής τους.
  • Δημιουργία κεντρικής βάσης διαθέσιμων θέσεων πρακτικής άσκησης.
  • Άμεσος έλεγχος της ποιότητας κατάρτισης και των γνώσεων που αποκομίζουν οι φοιτητές μέσω υποβολής αξιολόγησης από τους ίδιους και από τα αντίστοιχα όργανα των Ιδρυμάτων.
  • Περιορισμός της γραφειοκρατίας που συνοδεύει την εκτέλεση πρακτικής άσκησης.

 
Φοιτητές

Αν είστε φοιτητής μπορείτε να δείτε τις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης, αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό σας με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που διαθέτετε για την πρόσβαση σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.

Αφού εισέλθετε έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε θέσεις πρακτικής άσκησης με βάση διάφορα κριτήρια, όπως το φυσικό αντικείμενο, τη γεωγραφική περιοχή εκπόνησης, την ημερομηνία καταχώρισης, κλπ.

 
Φορείς Απασχόλησης

Αν είστε φορέας που παρέχει θέσεις πρακτικής άσκησης θα πρέπει να εγγραφείτε και να πιστοποιηθείτε προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ), μέσω μιας απλής διαδικασίας.

Για την εγγραφή σας θα πρέπει να μεταβείτε στην ιστοσελίδα εγγραφής και να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα με τα στοιχεία σας.

Για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας θα σας αποσταλλεί email με οδηγίες ενεργοποίησης, ενώ κατά την πρώτη σας είσοδο, θα σας δοθούν οδηγίες για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε για να πιστοποιηθείτε.

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής και πιστοποίησης θα βρείτε εδώ.

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Άτλας.