Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που θέλουν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ θα πρέπει να υποβάλλουν πλέον των δικαιολογητικών που ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής.

Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μια φορά ανά πρόσκληση και για το λόγο αυτό θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην ορθή συμπλήρωση των ζητούμενων στοιχείων. Συστήνεται η συμπλήρωση της αίτησης να γίνει με τη χρήση σταθερού ή φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή, και όχι μέσω «έξυπνου» κινητού τηλεφώνου (smartphone), διότι αυτό ενέχει κινδύνους μη ορθής ή ελλιπούς συμπλήρωσης.

Με την υποβολή της αίτησης, αποστέλλεται στον υποβάλλοντα αποδεικτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο αναφέρεται ο αριθμός αναφοράς της ηλεκτρονικής αίτησης. Στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, ο αριθμός αναφοράς ηλεκτρονικής αίτησης θα χρησιμοποιηθεί αντί άλλων προσωπικών δεδομένων (πχ το ονοματεπώνυμο ή ο αριθμός μητρώου) στις ανακοινώσεις των προσωρινών και τελικών αποτελεσμάτων. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε για την φύλαξή του για το διάστημα αυτό. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να αντλήσετε την πληροφορία αυτή από την ενότητα Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΟΥ.

Εάν κατά την συμπλήρωση της αίτησης δεν είναι διαθέσιμος ο αριθμός Group του ΑΤΛΑΣ αφήστε κενό το αντίστοιχο πεδίο. Ωστόσο, θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να γνωστοποιήσετε τον κωδικό Group στο προσωπικό του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο αναφέροντας το ονοματεπώνυμο σας και τον αριθμό αναφοράς της ηλεκτρονικής σας αίτησης.

Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι φοιτητές/φοιτήτριες προς ένταξη στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ θα πρέπει να αποστείλουν / προσκομίσουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και τα απαιτούμενα έντυπα δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας όπως ορίζεται στην πρόσκληση. Σε διαφορετική περίπτωση αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία.

 

ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ

Για την σύνδεση σας στο σύστημα χρησιμοποιείστε τα στοιχεία του ακαδημαϊκού σας λογαριασμού στο Ίδρυμα.