Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Στον ιστότοπο θα βρείτε υλικό που αφορά, μεταξύ άλλων, την εκπόνηση της πρακτικής άσκησης, προσφερόμενες θέσεις εργασίας, τον τρόπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος τόσο από τη μεριά των φοιτητών όσο και από την πλευρά των φορέων που επιθυμούν να απασχολήσουν φοιτητές αλλά και γενικότερα νέα από τις δραστηριότητες του Γραφείου.

Οδηγός Πρακτικής Άσκησης

Έντυπη έκδοση του Γραφείου με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την εκπόνηση της πρακτικής άσκησης.

Η Πρακτική Άσκηση ως πύλη στην αγορά εργασίας

Ημερίδα Γραφείου Πρακτικής Άσκησης | 2 Μαρτίου 2017

Σε ποια περιοχή επιθυμείτε να εκπονήσετε την πρακτική σας άσκηση;

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας είναι μία νέα δομή, o ρόλος της οποίας είναι να αναπτύσσει τη στρατηγική, το όραμα και τις πολιτικές του Ιδρύματος για τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας και τη σταδιοδρομία των φοιτητών του, να συντονίζει τις Δομές και τις δραστηριότητες που βρίσκονται κάτω από την επίβλεψή της, να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των Δομών αυτών και, σε μεγάλο βαθμό, να αποτελέσει την κύρια πύλη σύνδεσης του Ιδρύματος με την αγορά εργασίας.