Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Στον ιστότοπο θα βρείτε υλικό που αφορά, μεταξύ άλλων, την εκπόνηση της πρακτικής άσκησης, προσφερόμενες θέσεις εργασίας, τον τρόπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος τόσο από τη μεριά των φοιτητών όσο και από την πλευρά των φορέων που επιθυμούν να απασχολήσουν φοιτητές αλλά και γενικότερα νέα από τις δραστηριότητες του Γραφείου.

Η Πρακτική Άσκηση ως πύλη στην αγορά εργασίας

Ημερίδα Γραφείου Πρακτικής Άσκησης | 2 Μαρτίου 2017

Σε ποια περιοχή επιθυμείτε να εκπονήσετε την πρακτική σας άσκηση;

Ο ΑΤΛΑΣ είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης με όλα τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας, δημιουργώντας μία ενιαία βάση θέσεων πρακτικής άσκησης οι οποίες είναι διαθέσιμες προς επιλογή στα Ιδρύματα. Παράλληλα προσφέρει σφαιρική ενημέρωση σε θέματα που άπτονται της αγοράς εργασίας και των πρώτων βημάτων των φοιτητών σε αυτή.

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Κεντρικής Μακεδονίας έχει καταργηθεί και ενταχθεί αυτοδικαίως στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), σύμφωνα με τον Ν. 4610/2019 και όσα προβλέπονται στις διατάξεις του νόμου αυτού.