• 10.05.2021

  Ημερομηνία έναρξης για τους φοιτητές της 1ης πρόσκλησης του χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2020-2021 με αρχική ημερομηνία έναρξης μεταγενέστερη της 6/11/2020

  Οι 9 φοιτητές/φοιτήτριες που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα με την από 24/08/2020 πρόσκληση για το χειμερινό εξάμηνο 2020-21 (1η πρόσκληση) και είχαν ημερομηνία έναρξης πρακτικής μεταγενέστερη της 6/11/2020 θα ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση στις 17/05/2021. Επισημάνσεις Όλοι οι ενταγμένοι φοιτητές οφείλουν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου Συμμετέχοντα ΕΚΤ από την Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 έως την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021. Για να συνδεθείτε θα πρέπει να έχετε λογαριασμό (για… περισσότερα...
 • 10.05.2021

  Ημερομηνία έναρξης για τους φοιτητές της 2ης πρόσκλησης του χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2020-2021

  Οι φοιτητές/φοιτήτριες που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα με την από 06/10/2020 πρόσκληση για το χειμερινό εξάμηνο 2020-21 (2η πρόσκληση) θα ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση στις 17/05/2021. Δείτε τα αποτελέσματα της πρόσκλησης με τους ενταγμένους φοιτητές εδώ. Επισημάνσεις Όλοι οι ενταγμένοι φοιτητές οφείλουν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου Συμμετέχοντα ΕΚΤ από την Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 έως την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021. Για να συνδεθείτε θα πρέπει να έχετε λογαριασμό (για… περισσότερα...
 • 10.05.2021

  Αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ και ημερομηνία έναρξης για το εαρινό εξάμηνο ακ. έτους 2020-2021

  Ύστερα από την πρόσκληση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στις 12.02.2021 για την υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες που παρακολουθούν Προγράμματα Σπουδών του πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS5030830 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), συγκεντρώθηκαν οι αιτήσεις των… περισσότερα...
 • 09.05.2021

  Άρση της αναστολής των πρακτικών ασκήσεων με φυσική παρουσία

  Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η Δ1α/ΓΠ.οικ.28503 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1872/τ.Β΄/08.05.2021) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.» στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, με εξαίρεση τη δυνατότητα διενέργειας α)… περισσότερα...
 • 30.04.2021

  Παράταση αναστολής πρακτικής άσκησης έως και τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6 πρωινή

  Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.27683 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1814/τ.Β΄/29.04.2021) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.» παρατείνεται η αναστολή της πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία (δια ζώσης) έως και τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6 πρωινή.… περισσότερα...
 • 24.04.2021

  Παράταση αναστολής πρακτικής άσκησης έως και τη Δευτέρα 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6 πρωινή

  Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.26380 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1682/τ.Β΄/24.04.2021) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.» παρατείνεται η αναστολή της πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία (δια ζώσης) έως και τη Δευτέρα 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6 πρωινή.… περισσότερα...
 • 21.04.2021

  Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών για ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ (χειμερινό εξάμηνο ακ. έτους 2020-2021)

  Οι φοιτητές, οι οποίοι συνέχισαν την πρακτική τους άσκηση κατά την διάρκεια της αναστολής με την μέθοδο της εξ αποστάσεως και θα ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση (χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 1η πρόσκληση) μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, υποχρεούνται να αποστείλουν όλα τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία λήξης της πρακτικής τους (σφραγίδα ταχυδρομείου). Εκπρόθεσμη κατάθεση τους, θα δημιουργήσει καθυστερήσεις πληρωμών. Λόγω… περισσότερα...
 • 17.04.2021

  Παράταση αναστολής πρακτικής άσκησης έως και τη Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6 πρωινή

  Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.24489 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1558/τ.Β΄/17.04.2021) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.», παρατείνεται η αναστολή της πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία (δια ζώσης) έως και τη Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου 2021… περισσότερα...
 • 11.04.2021

  Παράταση αναστολής πρακτικής άσκησης έως και τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6 πρωινή

  Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.22439 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1441/τ.Β΄/10.04.2021) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.», παρατείνεται η αναστολή της πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία (δια ζώσης) έως και τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6… περισσότερα...
 • 04.04.2021

  Παράταση αναστολής πρακτικής άσκησης έως και τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6 πρωινή

  Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.20651 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1308/τ.Β΄/03.04.2021) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.», παρατείνεται η αναστολή της πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία (δια ζώσης) έως και τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6… περισσότερα...
 • 27.03.2021

  Παράταση αναστολής πρακτικής άσκησης έως και τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6 πρωινή

  Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.18877 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1194/τ.Β΄/27.03.2021) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.», παρατείνεται η αναστολή της πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία (δια ζώσης) έως και τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6… περισσότερα...
 • 21.03.2021

  Παράταση αναστολής πρακτικής άσκησης έως και τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6 πρωινή

  Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.17698 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1076/τ.Β΄/20.03.2021) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.», παρατείνεται η αναστολή της πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία (δια ζώσης) έως και τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6… περισσότερα...
 • 15.03.2021

  Παράταση αναστολής πρακτικής άσκησης έως και τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6 πρωινή

  Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.16320 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 996/τ.Β΄/13.03.2021) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.», παρατείνεται η αναστολή της πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία (δια ζώσης) έως και τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6… περισσότερα...
 • 11.03.2021

  Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

  Μετά την πρόσκληση στις 12/2/2021 για τη συμμετοχή φοιτητών/τριων στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS 5030830 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), για το χειμερινό εξάμηνο… περισσότερα...
 • 04.03.2021

  Παράταση αναστολής πρακτικής άσκησης έως και την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6 πρωινή

  Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.13805 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 843/τ.Β΄/03.03.2021) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.», παρατείνεται η αναστολή της πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία (δια ζώσης) έως και την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6 πρωινή.… περισσότερα...
 • 28.02.2021

  Παράταση αναστολής πρακτικής άσκησης έως και τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6 πρωινή

  Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.12693 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 793/τ.Β΄/27.02.2021) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.», παρατείνεται η αναστολή της πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία (δια ζώσης) έως και τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6 πρωινή.… περισσότερα...
 • 14.02.2021

  Παράταση αναστολής πρακτικής άσκησης έως και τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6 πρωινή

  Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.9147 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 534/τ.Β΄/10.02.2021) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.», παρατείνεται η αναστολή της πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία (δια ζώσης) έως και τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6… περισσότερα...
 • 12.02.2021

  Έναρξη υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ (εαρινό εξάμηνο ακ. έτους 2020-2021)

  Ενημερώνουμε τους φοιτητές όλων των Προγραμμάτων Σπουδών του πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS 5030830 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στους Άξονες Προτεραιότητας 02 & 02Σ, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά… περισσότερα...
 • 06.02.2021

  Παράταση αναστολής πρακτικής άσκησης έως και τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6 πρωινή

  Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.8378 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 454/τ.Β΄/05.02.2021) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.», παρατείνεται η αναστολή της πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία (δια ζώσης) έως και τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα… περισσότερα...
 • 31.01.2021

  Παράταση αναστολής πρακτικής άσκησης έως και τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6 πρωινή

  Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.6877 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 341/τ.Β΄/29.01.2021) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.», παρατείνεται η αναστολή της πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία (δια ζώσης) έως και τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6… περισσότερα...
 • 27.01.2021

  Δυνατότητα επανέναρξης της υπό αναστολή πρακτικής άσκησης με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διεξαγωγής

  Σας ενημερώνουμε ότι είναι δυνατή η επανέναρξη της πρακτικής άσκησης με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διεξαγωγής της. Συγκεκριμένα οι φοιτητές/φοιτήτριες που δεν εντάχθηκαν στο καθεστώς της εξ αποστάσεως πρακτικής άσκησης σύμφωνα με την εγκύκλιο 383/10.11.2020 του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 4899) σχετικά με τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης φοιτητών»… περισσότερα...
 • 24.01.2021

  Παράταση αναστολής πρακτικής άσκησης έως και τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6 πρωινή

  Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.4992 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 186/τ.Β΄/23.01.2021) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.», παρατείνεται η αναστολή της πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία (δια ζώσης) έως και τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα… περισσότερα...
 • 17.01.2021

  Παράταση αναστολής πρακτικής άσκησης έως και τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 ώρα 6 πρωινή

  Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.3060 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 89/τ.Β΄/16.01.2021) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 25 Ιανουάριου 2021 και ώρα 6:00.», παρατείνεται η αναστολή της πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία (δια ζώσης) έως και 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6 πρωινή.… περισσότερα...
 • 09.01.2021

  Παράταση αναστολής πρακτικής άσκησης έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 ώρα 6 πρωινή

  Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.1293 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 30/τ.Β΄/08.01.2021) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουάριου 2021 και ώρα 6:00.», παρατείνεται η αναστολή της πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία (δια ζώσης) έως και 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6 πρωινή.… περισσότερα...
 • 07.01.2021

  Παράταση αναστολής πρακτικής άσκησης έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 ώρα 6 πρωινή

  Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.2 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1/τ.Β΄/02.01.2021) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουάριου 2021 και ώρα 6:00.», παρατείνεται η αναστολή της πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία (δια ζώσης) έως και 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6 πρωινή.… περισσότερα...
 • 13.12.2020

  Παράταση αναστολής πρακτικής άσκησης έως και τη Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 ώρα 6 πρωινή

  Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.80189 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 5486/τ.Β΄/12.12.2020) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.», παρατείνεται η αναστολή της πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από 13 Δεκεμβρίου 2020 έως και 7 Ιανουαρίου… περισσότερα...
 • 06.12.2020

  Παράταση αναστολής πρακτικής άσκησης έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 ώρα 6 πρωινή

  Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.78363 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 5350/τ.Β΄/05.12.2020) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CΟVID - 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00», παρατείνεται η αναστολή της πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από 7 Δεκεμβρίου 2020 έως και 14 Δεκεμβρίου… περισσότερα...
 • 01.12.2020

  Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών για ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ (εαρινό εξάμηνο ακ. έτους 2019-2020)

  Ορθή Επανάληψη Οι φοιτητές, οι οποίοι συνέχισαν την πρακτική τους άσκηση κατά την διάρκεια της αναστολής με την μέθοδο εξ αποστάσεως και θα ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση (εαρινό εξάμηνο 2019-2020) μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, υποχρεούνται να αποστείλουν όλα τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήξης της πρακτικής τους (σφραγίδα ταχυδρομείου). Εκπρόθεσμη κατάθεση τους, θα δημιουργήσει καθυστερήσεις πληρωμών. Λόγω των… περισσότερα...
 • 30.11.2020

  Παράταση αναστολής πρακτικής άσκησης για το χρονικό διάστημα από 30 Νοεμβρίου 2020 έως και 7 Δεκεμβρίου 2020

  Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.76629/28.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 5255) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020», παρατείνεται η αναστολή της πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από 30 Νοεμβρίου 2020 έως και 7 Δεκεμβρίου 2020. Συνημμένα Αρχεία Μέγεθος ΚΥΑ… περισσότερα...
 • 25.11.2020

  Αποφάσεις Τμημάτων για την εκπόνηση πρακτικής άσκησης με μέθοδο εξ αποστάσεως

  Σας ενημερώνουμε ότι η δυνατότητα πραγματοποίησης εξ αποστάσεως πρακτικής άσκησης, κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων που ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 ΚΥΑ ή τυχόν παράταση της ισχύος αυτής, είναι εφικτή στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες των παρακάτω Τμημάτων τα οποία την αναγνωρίζουν με Απόφαση Συνέλευσης: Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης(Πρόγραμμα Σπουδών πρώην Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης) Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας(Πρόγραμμα… περισσότερα...
 • 18.11.2020

  Αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ για τις επιπλέον θέσεις του χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2020-2021 (2η Πρόσκληση)

  Ύστερα από την πρόσκληση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στις 06.10.2020 για την υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες που παρακολουθούν Προγράμματα Σπουδών του πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS5030830 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), συγκεντρώθηκαν οι αιτήσεις των… περισσότερα...
 • 11.11.2020

  Εγκύκλιος με διευκρινίσεις σχετικά με τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης φοιτητών κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων

  Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 383/10.11.2020 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Βασίλειου Διγαλάκη με θέμα «Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 4899) σχετικά με τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης φοιτητών», κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων που ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 ΚΥΑ ή τυχόν παράταση της ισχύος αυτής, υπό προϋποθέσεις,… περισσότερα...
 • 08.11.2020

  Αναστολή πρακτικής άσκησης για το χρονικό διάστημα από 7 έως και 30 Νοεμβρίου 2020

  Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 380/07.11.2020 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Βασίλειου Διγαλάκη με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4899)», αναστέλλεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από 7 Νοεμβρίου 2020 έως και 30 Νοεμβρίου 2020. Δηλαδή, διακόπτεται η υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης του Προγράμματος ΕΣΠΑ με φυσική παρουσία των φοιτητών/τριών που έχουν ήδη… περισσότερα...
 • 02.11.2020

  Αναστολή εξυπηρέτησης κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία

  Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4829/τ.Β'/02.11.2020) με θέμα “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”, ενημερώνουμε τόσο τους φοιτητές όσο και τα μέλη ΔΕΠ, ότι η εξυπηρέτηση δια ζώσης από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ της Πανεπιστημιούπολης Σερρών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, θα γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού. Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνα: 23210-49373 και… περισσότερα...
 • 26.10.2020

  Αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ για το χειμερινό εξάμηνο ακ. έτους 2020-2021 (1η Πρόσκληση)

  Ύστερα από την πρόσκληση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στις 24.08.2020 για την υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες που παρακολουθούν Προγράμματα Σπουδών του πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS5030830 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), συγκεντρώθηκαν οι αιτήσεις των… περισσότερα...
 • 06.10.2020

  Επιπλέον θέσεις για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ (χειμερινό εξάμηνο ακ. έτους 2020-2021)

  Λόγω του ότι παρατηρήθηκε σύγχυση στους φοιτητές που υπέβαλαν αίτηση για ένταξη στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ με την από τις 24/8/2020 πρόσκληση, διευκρινίζουμε ότι η παρούσα είναι νέα πρόσκληση, δεν τους αφορά και δεν χρειάζεται κάποια ενέργεια εκ μέρους τους. Ενημερώνουμε τους φοιτητές όλων των Προγραμμάτων Σπουδών του πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας»… περισσότερα...
 • 24.08.2020

  Έναρξη υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ (χειμερινό εξάμηνο ακ. έτους 2020-2021)

  Ενημερώνουμε τους φοιτητές όλων των Προγραμμάτων Σπουδών του πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS 5030830 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στους Άξονες Προτεραιότητας 02 & 02Σ, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), να καταθέσουν ή να αποστείλουν τα παρακάτω… περισσότερα...
 • 24.07.2020

  Λειτουργία του Γραφείου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού

  Σας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ στην Πανεπιστημιούπολη των Σερρών για το χρονικό διάστημα από 3/8/2020 ημέρα Δευτέρα έως και 14/8/2020 ημέρα Παρασκευή πρόκειται να παραμείνει κλειστό. περισσότερα...
 • 01.07.2020

  Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών για ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ (χειμερινό εξάμηνο ακ. έτους 2019-2020)

  Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ανακοινώνει ότι όλοι οι φοιτητές, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση (χειμερινό εξάμηνο 2019-2020) μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήξης της πρακτικής τους. Η προθεσμία κατάθεσής όλων των δικαιολογητικών της πρακτικής άσκησης είναι δεσμευτική. Εκπρόθεσμη κατάθεση τους, θα δημιουργήσει προβλήματα πληρωμής. Η κατάθεση… περισσότερα...
 • 01.06.2020

  Υποβολή απογραφικού δελτίου εισόδου

  Όλοι οι ενταγμένοι φοιτητές στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ που ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση στις 1/6/2020 οφείλουν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου Συμμετέχοντα ΕΚΤ το αργότερο έως και την Παρασκευή 5/6/2020, από την παρακάτω διεύθυνση: http://praktiki.teicm.gr/inventory-sheet-entry περισσότερα...
 • 21.05.2020

  Ισχύοντα για την αναστολή και την επανέναρξη της πρακτικής άσκησης των φοιτητών (ΦΕΚ 1935/τ.Β'/20.05.2020)

  Άρθρο 4 Πρακτική άσκηση φοιτητών Η πρακτική άσκηση φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι. ανεστάλη από τις 10.3.2020 έως και τις 10.5.2020, δυνάμει των με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16838/10.3.2020 (Β’ 783), Δ1α/Γ.Π.οικ. 20021/21.3.2020 (Β’ 956), Δ1α/Γ.Π.οικ.24343/10.4.2020 (Β’ 1293) κοινών υπουργικών αποφάσεων. Τυχόν πρακτική άσκηση που έχει διεξαχθεί από φοιτητές σε οιονδήποτε φορέα του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα κατά το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 και έως… περισσότερα...
 • 06.05.2020

  Σταδιακή άρση απαγόρευσης διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης από τις 11/5/2020

  [ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 8/5/2020] Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237/2020 (ΦΕΚ 1699/τ.Β/5-5-2020) σύμφωνα με την οποία: "Οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου Α.Ε.Ι., από 11.5.2020 και εξής, δύνανται να διεξάγουν πρακτική άσκηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών τους, εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξάγεται η πρακτική άσκηση δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και… περισσότερα...
 • 11.04.2020

  Παράταση αναστολής διεξαγωγής πρακτικής άσκησης έως τις 10/5/2020

  Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24343/10-04-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1293/τ.Β/10.04.2020) με την οποία παρατείνεται η προσωρινή απαγόρευση διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης μέχρι και τις 10/5/2020. Συνημμένο Αρχείο Μέγεθος Δ1α/ΓΠ.οικ.24343/10-04-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1293/τ.Β/10.04.2020) 104 KB περισσότερα...
 • 22.03.2020

  Παράταση αναστολής πρακτικής άσκησης (χειμερινό εξάμηνο ακ. έτους 2019-2020)

  Ενημερώνουμε τους φοιτητές/φοιτήτριες ότι παρατείνεται η αναστολή της πρακτικής τους άσκησης μέχρι και τις 10.04.2020 ημέρα Παρασκευή, σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21-03-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 956/τ.Β/21.03.2020). Συνημμένο Αρχείο Μέγεθος Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21-03-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ/τ.Β/956) 126 KB περισσότερα...
 • 20.03.2020

  Αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ για το εαρινό εξάμηνο ακ. έτους 2019-2020

  Ύστερα από την πρόσκληση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στις 15.01.2020 για την υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες που παρακολουθούν Προγράμματα Σπουδών του πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS5030830 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), συγκεντρώθηκαν οι αιτήσεις των… περισσότερα...
 • 20.03.2020

  Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Δι.Πα.Ε. για την πρακτική άσκηση (ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ)

  Σας γνωρίζουμε ότι η Διοικούσα Επιτροπή στην αρίΘµ. 4/17-Ο3-2020 συνεδρίασή της αποφάσισε: Την αναστολή της διεξαγωγής πρακτικής άσκησης τόσο των προπτυχιακών, όσο και των µεταπτυχιακών φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος σε όλους τους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τοµέα, συµπεριλαµβανομένης της πρακτικής άσκησης που πραγματοποιείται μέσω του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ. Η διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης µετά το πέρας της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των… περισσότερα...
 • 18.03.2020

  Αναβολή έναρξης πρακτικής άσκησης (εαρινό εξάμηνο ακ. έτους 2019-2020)

  Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας η διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης του εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2019-2020, με έναρξη από 01.04.2020. περισσότερα...
 • 18.03.2020

  Αναστολή διεξαγωγής πρακτικής άσκησης (χειμερινό εξάμηνο ακ. έτους 2019-2020)

  Ενημερώνουμε τους φοιτητές/φοιτήτριες που εκπονούν την πρακτική τους άσκηση, ότι αναστέλλεται η διεξαγωγή της πρακτικής τους άσκησης μέχρι και τις 24.03.2020 ημέρα Τρίτη, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 117/17.03.2020 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με Θέμα «Οδηγίες ως προς την εφαρμογή της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-03-2020 ΚΥΑ (Β΄783) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σχετικά με την πρακτική άσκηση φοιτητών». Με την με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.16838/10.3.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση… περισσότερα...
 • 15.01.2020

  Έναρξη υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ (εαρινό εξάμηνο ακ. έτους 2019-2020)

  Ενημερώνουμε τους φοιτητές όλων των Προγραμμάτων Σπουδών του πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS 5030830 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στους Άξονες Προτεραιότητας 02 & 02Σ, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), να καταθέσουν ή να αποστείλουν τα παρακάτω… περισσότερα...
 • 13.12.2019

  Αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για την κάλυψη κενών θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ για το χειμερινό εξάμηνο ακ. έτους 2019-2020

  Ύστερα από την πρόσκληση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στις 18.11.2019 για την υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες που παρακολουθούν Προγράμματα Σπουδών του πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS5030830 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), συγκεντρώθηκαν οι αιτήσεις των… περισσότερα...
 • 18.11.2019

  Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη κενών θέσεων στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

  Ενημερώνουμε τους φοιτητές όλων των Προγραμμάτων Σπουδών του πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS 5030830 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στους Άξονες Προτεραιότητας 02 & 02Σ, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), να καταθέσουν ή να αποστείλουν τα παρακάτω… περισσότερα...
 • 30.10.2019

  Αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ για το χειμερινό εξάμηνο ακ. έτους 2019-2020

  Ύστερα από την πρόσκληση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στις 05.09.2019 για την υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες που παρακολουθούν Προγράμματα Σπουδών του πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS5030830 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), συγκεντρώθηκαν οι αιτήσεις των… περισσότερα...
 • 14.10.2019

  Λειτουργία γραφείου στις 18/10/2019

  Την Παρασκευή 18/10/2019 το γραφείο θα είναι κλειστό λόγω συμμετοχής του προσωπικού στην 19η συνάντηση των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης της Χώρας στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η προθεσμία για την κατάθεση των δικαιολογητικών ολοκλήρωσης παρατείνεται έως και την Δευτέρα 21/10/2019. περισσότερα...
 • 08.10.2019

  Αναγγελία πρακτικής άσκησης φοιτητών στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη

  Σύμφωνα με την υπ΄άριθμ. 40331/Δ1.13521/19-9-2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3520/Β'/19.09.2019) η οποία καταργεί την υπ΄άριθμ. 29147/Δ1.10258/28-6-2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2639/Β'/28.06.2019) και την υπ΄άριθμ. 30294/Δ1.10558/2019 εγκύκλιο, από 1/10/2019 απαιτείται η αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης φοιτητών υποβάλλοντας το έντυπο Ε3.5 στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη. (Άρθρο 1 – Υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα…)1.2 Υπόχρεοι προς υποβολή των εντύπων είναι κατά… περισσότερα...
 • 03.10.2019

  Συμμετοχή στον 1o Διαγωνισμό Καινοτομίας KLEEMANN

  Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ξεκίνησε ο 1ος Διαγωνισμός Καινοτομίας KLEEMANN, στον οποίο έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους εντός της τελευταίας τριετίας. Στόχος του διαγωνισμού είναι η ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ. Παράλληλα, στοχεύει στην ανάδειξη πρωτότυπων ιδεών που βασίζονται στις νέες τεχνολογίες και προωθούν την… περισσότερα...
 • 27.09.2019

  Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών για ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ (εαρινό εξάμηνο ακ. έτους 2018-2019)

  Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ανακοινώνει ότι όλοι οι φοιτητές, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση έως και τις 30.09.2019, μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης από την Δευτέρα 07.10.2019 μέχρι και την Παρασκευή 18.10.2019. Η προθεσμία κατάθεσής όλων των δικαιολογητικών της πρακτικής άσκησης είναι δεσμευτική. Εκπρόθεσμη κατάθεση τους, θα δημιουργήσει προβλήματα πληρωμής. Η κατάθεση όλων των… περισσότερα...
 • 25.09.2019

  Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

  Μετά την πρόσκληση στις 5/9/2019 για τη συμμετοχή φοιτητών/τριων στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS 5030830 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού… περισσότερα...
 • 23.09.2019

  Σχετικά με την αδυναμία πρόσβασης των φοιτητών στο πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ

  Σας ενημερώνουμε για την απάντηση που λάβαμε από το γραφείο αρωγής χρηστών του ΑΤΛΑΣ σχετικά με την μη δυνατότητα σύνδεσης των φοιτητών του Ιδρύματος στο πληροφοριακό σύστημα κεντρικής υποστήριξης πρακτικής άσκησης ΑΤΛΑΣ. Η μεταφορά των προπτυχιακών φοιτητών στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδoς στο πλαίσιο της συγχώνευσής του με το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης βρίσκεται υπό διενέργεια. Ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης των… περισσότερα...
 • 05.09.2019

  Έναρξη Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ για το χειμερινό εξάμηνο ακ. έτους 2019-2020

  Ενημερώνουμε τους φοιτητές όλων των Προγραμμάτων Σπουδών του πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS 5030830 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στους Άξονες Προτεραιότητας 02 & 02Σ, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), να καταθέσουν ή να αποστείλουν τα παρακάτω… περισσότερα...
 • 18.04.2019

  Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών για ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

  Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ανακοινώνει ότι όλοι οι φοιτητές, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν την Πρακτική τους Άσκηση έως και τις 30.04.2019, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης από την Δευτέρα 13.05.2019 μέχρι και την Παρασκευή 24.05.2019. Η προθεσμία κατάθεσής όλων των δικαιολογητικών της Πρακτικής Άσκησης είναι δεσμευτική. Εκπρόθεσμη κατάθεση τους, θα δημιουργήσει προβλήματα πληρωμής. Η κατάθεση όλων των… περισσότερα...
 • 20.03.2019

  Ανακοίνωση ένταξης φοιτητών όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ Εαρινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2018 - 2019

  Ύστερα από ανακοίνωση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στις 29.01.2019, για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων φοιτητών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS5030830, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στους Άξονες Προτεραιότητας 02 & 02Σ, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), συγκεντρώθηκαν οι… περισσότερα...
 • 19.02.2019

  Θέσεις πρακτικής άσκησης στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

  Το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 50/6/14-2-2019 απόφαση της Συγκλήτου, ανακοινώνει ότι θα απασχολήσει έξι (6) φοιτητές για Πρακτική Άσκηση, για το Εαρ. Εξάμηνο Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται, θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση ως την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Α/ΑΤΜΗΜΑΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣΠΛΗΘΟΣ ΘΕΣΕΩΝΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Τμήμα Π/Υ Δαπανών Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2 101 2 Διοίκησης… περισσότερα...
 • 31.01.2019

  Έναρξη Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ για το εαρινό εξάμηνο ακ. έτους 2018-2019

  Ενημερώνουμε τους φοιτητές όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», στους Άξονες Προτεραιότητας 02 & 02Σ, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), να καταθέσουν ή να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά… περισσότερα...
 • 26.11.2018

  Θέσεις πρακτικής άσκησης στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

  Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 394 / 37 / 18-10-2018 απόφαση της Συγκλήτου, ανακοινώνει ότι θα απασχολήσει 11 φοιτητές για Πρακτική Άσκηση, για το Χειμ. Εξάμηνο Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται, θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Α/ΑΤΜΗΜΑΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣΠΛΗΘΟΣ ΘΕΣΕΩΝΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Τμήμα Π/Υ Δαπανών & Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2 101 2 Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα… περισσότερα...
 • 29.10.2018

  Ενημέρωση φοιτητών για τις συμβάσεις πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

  Ενημερώνουμε όλους τους φοιτητές που θα κάνουν την πρακτική τους άσκηση εκτός νομού Σερρών, οι υπογεγραμμένες Ειδικές Συμβάσεις Πρακτικής Άσκησης θα αποσταλούν απευθείας στους φορείς απασχόλησης. Οι φοιτητές που θα εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση εντός του νομού Σερρών, θα λάβουν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ειδοποίηση να προσέλθουν στο Γραφείο Πρακτικής για να παραλάβουν την Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης. Το απογραφικό δελτίου εισόδου θα ανοίξει από 1-11-2018 ημέρα Πέμπτη. περισσότερα...
 • 25.10.2018

  Ανακοίνωση ένταξης φοιτητών όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2018 - 2019

  Ύστερα από ανακοίνωση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στις 24.08.2018, για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων φοιτητών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS5030830, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στους Άξονες Προτεραιότητας 02 & 02Σ, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), συγκεντρώθηκαν οι… περισσότερα...
 • 17.10.2018

  Ενημέρωση ωφελούμενων συμμετεχόντων φοιτητών στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, MIS 5000386»

  Με την τροποποίηση του Κανονισμού του ΕΚΤ (άρθρ. 273 του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046, «Omnibus»), καταργήθηκαν οι κοινοί/υποχρεωτικοί δείκτες που αναφέρονται στο είδος του νοικοκυριού. Ενημερώνουμε τους ωφελούμενους συμμετέχοντες φοιτητές στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, MIS 5000386» ότι οι απαντήσεις τους στις ερωτήσεις: Είστε μέλος νοικοκυριού στο οποίο κανείς δεν εργάζεται; Είστε μέλος νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα στο οποίο… περισσότερα...
 • 21.09.2018

  Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών για ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

  Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ανακοινώνει ότι όλοι οι φοιτητές, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν την Πρακτική τους Άσκηση έως και τις 30.09.2018, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης από την Δευτέρα 8.10.2018 μέχρι και την Παρασκευή 19.10.2018. Η προθεσμία κατάθεσής όλων των δικαιολογητικών της Πρακτικής Άσκησης είναι δεσμευτική. Εκπρόθεσμη κατάθεση τους, θα δημιουργήσει προβλήματα πληρωμής. Η κατάθεση όλων των… περισσότερα...
 • 20.09.2018

  Παράταση της πρόσκλησης φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

  Μετά την ανακοίνωση στις 23.8.2018 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», στους Άξονες Προτεραιότητας 02 & 02Σ, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), για το Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδ. Έτους 2018-2019, ενημερώνουμε τους φοιτητές όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, ότι δίνεται… περισσότερα...
 • 23.08.2018

  Έναρξη Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ για το χειμερινό εξάμηνο ακ. έτους 2018-2019

  Ενημερώνουμε τους φοιτητές όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», στους Άξονες Προτεραιότητας 02 & 02Σ, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), να καταθέσουν ή να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά… περισσότερα...
 • 14.05.2018

  1η Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+/Placement για το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2018- 2019

  Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων , Γραφείο Erasmus+ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας) ως συντονιστής του Ομίλου Πρακτικής άσκησης στον οποίο μέλος είναι και το Ίδρυμά μας , προκηρύσσει για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 χρηματοδοτούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών σε χώρες της Ευρώπης (ελάχιστης διάρκειας 2 μηνών και μέγιστης διάρκειας 6 μηνών), στο πλαίσιο της δράσης PLACEΜΕΝΤ του προγράμματος ERASMUS+. Περίοδος… περισσότερα...
 • 30.04.2018

  Συμπλήρωση απογραφικού δελτίου και ερωτηματολογίων αξιολόγησης

  Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμη η πρόσβαση για την συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου εξόδου καθώς και των ερωτηματολογίων αξιολόγησης του Γραφείου Πρακτικής άσκησης από τον φοιτητή/τρια και από τον φορέα απασχόλησης. Υπενθυμίζουμε ότι η συμπλήρωση τους είναι υποχρεωτική από τους ωφελούμενους του Προγράμματος. Η προθεσμία υποβολής τους είναι έως και 10 ημέρες από την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, δηλαδή έως και την Παρασκευή 11 Μαΐου. Βοήθεια παρέχεται από την τεχνική υποστήριξη στο… περισσότερα...
 • 30.04.2018

  Ημέρα καριέρας στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

  Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (Σέρρες) σας προσκαλεί στην «Ημέρα Καριέρας» που διοργανώνει για τους τελειόφοιτους και απόφοιτους φοιτητές του, την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018. Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα δοθεί η ευκαιρία σε εκπροσώπους των επιχειρήσεων και γενικότερα της αγοράς εργασίας να γνωριστούν με προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και αποφοίτους του Τμήματος με κύριο στόχο τη δημιουργία της κατάλληλης υποδομής για μία περαιτέρω επικοινωνία-συνεργασία.… περισσότερα...
 • 25.04.2018

  Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών για ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

  Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ανακοινώνει ότι όλοι οι φοιτητές, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν την Πρακτική τους Άσκηση έως και τις 30.04.2018, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης από την Τετάρτη 2.5.2018 μέχρι και την Δευτέρα 21.05.2018. Η προθεσμία κατάθεσής όλων των δικαιολογητικών της Πρακτικής Άσκησης είναι δεσμευτική. Εκπρόθεσμη κατάθεση τους, θα δημιουργήσει προβλήματα πληρωμής. Η κατάθεση όλων των… περισσότερα...
 • 21.03.2018

  Ανακοίνωση ένταξης φοιτητών όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ Εαρινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2017 - 2018

  Ύστερα από ανακοίνωση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στις 8/2/2018, για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων φοιτητών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS5000386, συγκεντρώθηκαν οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων, οι οποίες ήταν εκατόν είκοσι ενενήντα ένα (91) στο σύνολο. Μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων από τις επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φοιτητές πληρούν… περισσότερα...
 • 16.03.2018

  Πρόσκληση για πρακτική άσκηση φοιτητών ΤΕΙ στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

  ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΑθήνα, 15-3-2018 Αρ. πρωτ. : (0)34732_18 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ1 ΔιοικητικούΤΜΗΜΑ:Διοίκησης ΠροσωπικούΠληροφορίες: Κ. Ηφαιστίδη Τηλέφωνο: 213-21.16.457FAX: 210-36.33.047 E-mail: emailProtector.addCloakedMailto("ep_dda94a06", 1); Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. Φ14/Β/13307/Δ11 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 2349/01-09-14 τ. Β) με θέμα «Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι. στο Ταμείο… περισσότερα...
 • 14.03.2018

  Παράταση υποβολής αιτήσεων για πρακτική άσκηση στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

  Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την υπ' αρ. 96/10/8.3.2018 απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις φοιτητών για Πρακτική Άσκηση ως την Τρίτη 27 Μαρτίου 2018, καθώς δεν καλύφθηκαν οι παρακάτω θέσεις σύμφωνα με την ανακοίνωση στις 8-3-2018. Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται, θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Α/ΑΤΜΗΜΑΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣΠΛΗΘΟΣ ΘΕΣΕΩΝΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ήΔιοίκησης… περισσότερα...
 • 09.03.2018

  Θέσεις πρακτικής άσκησης στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

  Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 96/10/8.3.2018 απόφαση της Συγκλήτου, ανακοινώνει ότι θα απασχολήσει 6 φοιτητές για Πρακτική Άσκηση, για το Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού έτους 2017-2018. Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται, θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση έως την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Α/ΑΤΜΗΜΑΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣΠΛΗΘΟΣ ΘΕΣΕΩΝΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ήΔιοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Π/Υ Δαπανών & Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης… περισσότερα...
 • 08.02.2018

  Έναρξη Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ για το εαρινό εξάμηνο ακ. έτους 2017-2018

  Ενημερώνουμε τους φοιτητές όλων των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΔΕΔΒΜ ΕΣΠΑ 2014-2020, με ημερομηνία έναρξης πρακτικής άσκησης στις 01.04.2018, να καταθέσουν ή να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά συμπληρωμένα και σε πρωτότυπη μορφή στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης: Βεβαίωση από την Γραμματεία του Τμήματός τους, ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για την έναρξη Π.Α εις διπλούν, μία για… περισσότερα...
 • 05.12.2017

  Ημέρα καριέρας από την ALGOOS Study Work & Travel

  Η ALGOOS Study Work & Travel είναι εταιρεία διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, λειτουργεί παρέχοντας τις υπηρεσίες της σε μεμονωμένα ξενοδοχεία και αλυσίδες. Αυτό το διάστημα αναζητάει φοιτητές ή απόφοιτους για πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενα Ξενοδοχεία 4**** και 5 ***** αστέρων όλων των ειδικοτήτων για έναρξη πρακτικής από τη θερινή περίοδο 2018. Προσφέρει μοναδικές προοπτικές καριέρας σε φοιτητές, τελειόφοιτους ή απόφοιτους με τη συμμετοχή τους σε προγράμματα πρακτικής άσκησης. Παρακαλούνται… περισσότερα...
 • 22.11.2017

  Πρόσκληση σε ημερίδα - workshop στο πλαίσιο του 2ου European Job & Mobility Roadshow

  Υπό την αιγίδα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τα τέσσερα Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κομοτηνής, Ξάνθης, Δήμου Θεσσαλονίκης και Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης διοργανώνουν στις Σέρρες ημερίδα με workshop για το 2ο European Job & Mobility Roadshow στο πλαίσιο της 2ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων (European Vocational Skills Week). Στόχος της δράσης είναι η επίσκεψη σε πέντε πρωτεύουσες των νομών της… περισσότερα...
 • 19.10.2017

  Ανακοίνωση ένταξης φοιτητών όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2017 - 2018

  Ύστερα από ανακοίνωση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στις 23/8/2017, για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων φοιτητών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS5000386 και την ανακοίνωση στις 21/9/2017 για την παράταση των αιτήσεων έως και την Δευτέρα 9/10/2017, συγκεντρώθηκαν οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων, οι οποίες ήταν εκατόν είκοσι επτά (127) στο σύνολο. Μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων από… περισσότερα...
 • 13.10.2017

  Παράταση υποβολής αιτήσεων για πρακτική άσκηση στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

  Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την υπ' αρ. 358/34/14.9.2017 απόφαση της συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις φοιτητών για Πρακτική Άσκηση ως την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017, καθώς δεν καλύφθηκαν οι παρακάτω θέσεις σύμφωνα με την ανακοίνωση στις 12-9-2017. Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται, θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Α/ΑΤΜΗΜΑΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣΠΛΗΘΟΣ ΘΕΣΕΩΝΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ήΔιοίκησης… περισσότερα...
 • 21.09.2017

  Παράταση πρόσκλησης για συμμετοχή των φοιτητών στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

  Μετά την ανακοίνωση στις 23.8.2017 για την έναρξη πρακτικής άσκησης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΔΕΔΒΜ ΕΣΠΑ 2014-2020, κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2017-2018, ενημερώνουμε τους φοιτητές όλων των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, ότι δίνεται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Η Γραμματεία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης θα δέχεται αιτήσεις για την συμμετοχή στο επιδοτούμενο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS 5000386 έως και… περισσότερα...
 • 21.09.2017

  Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών για ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

  Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ανακοινώνει ότι όλοι οι φοιτητές, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση έως και τις 30/9/2017, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης από την Δευτέρα 2/10/2017 μέχρι και την Δευτέρα 16/10/2017. Η προθεσμία κατάθεσής όλων των δικαιολογητικών της πρακτικής άσκησης είναι δεσμευτική. Εκπρόθεσμη κατάθεση τους, θα δημιουργήσει προβλήματα πληρωμής. Η κατάθεση όλων των… περισσότερα...
 • 19.09.2017

  Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς

  Στο πλαίσιο υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS5000386 του Υποέργου 4 «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)), και σύμφωνα με την αριθμ. 137/16/13-9-2017 (ΑΔΑ: Ψ792469143-40Π, ΑΔΑΜ: 17REQ001963590)… περισσότερα...
 • 19.09.2017

  Θέσεις πρακτικής άσκησης στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

  Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 358/34/14.9.2017 απόφαση της Συγκλήτου, ανακοινώνει ότι θα απασχολήσει 6 φοιτητές για Πρακτική Άσκηση, για το Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού έτους 2017-2018. Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται, θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση ως την Δευτέρα 9-10-2017 στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Α/ΑΤΜΗΜΑΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣΠΛΗΘΟΣ ΘΕΣΕΩΝΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ήΔιοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Π/Υ Δαπανών & Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης… περισσότερα...
 • 23.08.2017

  Έναρξη Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ για το χειμερινό εξάμηνο ακ. έτους 2017-2018

  Ενημερώνουμε τους φοιτητές όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπινού Δυναμικού Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με πιθανή ημερομηνία έναρξης Πρακτικής Άσκησης 01-10-2017, να καταθέσουν ή να αποστείλουν τα παρακάτω… περισσότερα...
 • 12.04.2017

  Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών για ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

  Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ανακοινώνει ότι όλοι οι φοιτητές, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση έως και τις 16/4/2017, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης από την Δευτέρα 24/4/2017 μέχρι και την Παρασκευή 12/5/2017. Η προθεσμία κατάθεσής όλων των δικαιολογητικών της πρακτικής άσκησης είναι δεσμευτική. Εκπρόθεσμη κατάθεση τους, θα δημιουργήσει προβλήματα πληρωμής. Η κατάθεση όλων των… περισσότερα...
 • 07.04.2017

  Ανακοίνωση επιλογής - ένταξης φοιτητών όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ (Β Κύκλος Εαρινού Εξαμήνου Ακ. Έτους 2016-17)

  Ύστερα από ανακοίνωση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στις 23/3/2017, για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων φοιτητών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS5000386 έως και τις 5/4/2017, συγκεντρώθηκαν οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων, οι οποίες ήταν έξι (6) στο σύνολο.. Μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων από τις επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φοιτητές πληρούν… περισσότερα...
 • 31.03.2017

  Ανακοίνωση θέσεων πρακτικής άσκησης στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

  Το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την υπ αριθμ.146/16/30.03.2017 απόφαση της Συνέλευσης, ανακοινώνει ότι θα απασχολήσει φοιτητές για πρακτική άσκηση, για το χρονικό διάστημα 01-05-2017 ως 31-10-2017. Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται, θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση ως την Τετάρτη 12-04-17 στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α/ΑΤΜΗΜΑΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣΠΛΗΘΟΣ ΘΕΣΕΩΝΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Τμήμα Π/Υ… περισσότερα...
 • 23.03.2017

  Ανακοίνωση έναρξης πρακτικής άσκησης για τον Β Κύκλο Εαρ. Εξαμήνου Ακ. Έτους 2016-2017

  Ενημερώνουμε τους φοιτητές όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΔΕΔΒΜ ΕΣΠΑ 2014-2020, με ημερομηνία έναρξης πρακτικής άσκησης στις 1/5/2017, να καταθέσουν ή να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά συμπληρωμένα και σε πρωτότυπη μορφή στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης: Βεβαίωση από την Γραμματεία του Τμήματός τους, ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για την έναρξη πρακτικής άσκησης (εις… περισσότερα...
 • 23.03.2017

  Ανακοίνωση επιλογής - ένταξης φοιτητών όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ (Α Κύκλος Εαρινού Εξαμήνου Ακ. Έτους 2016-17)

  Ύστερα από ανακοίνωση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στις 10/2/2017, για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων φοιτητών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS5000386 και την ανακοίνωση στις 15/3/2017 για την παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως και τις 20/3/2017, συγκεντρώθηκαν οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων, οι οποίες ήταν εκατόν τριάντα επτά (137) στο σύνολο. Μετά από αξιολόγηση των… περισσότερα...
 • 16.03.2017

  Παράταση πρόσκλησης για συμμετοχή των φοιτητών στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

  Μετά την ανακοίνωση στις 10.02.2017 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΔΕΔΒΜ ΕΣΠΑ 2014-2020, κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2016-2017, ενημερώνουμε τους φοιτητές όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, ότι δίνεται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Η Γραμματεία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης θα δέχεται αιτήσεις για την συμμετοχή στο επιδοτούμενο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS 5000386 έως και την… περισσότερα...
 • 10.03.2017

  Παράταση υποβολής αιτήσεων για πρακτική άσκηση στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

  Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την υπ' αρ. 116/13/9.3.2017 απόφαση της συνέλευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις φοιτητών για Πρακτική Άσκηση ως την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017, καθώς δεν καλύφθηκαν οι παρακάτω θέσεις σύμφωνα με την ανακοίνωση στις 17-2-2017. Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται, θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Α/ΑΤΜΗΜΑΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣΠΛΗΘΟΣ ΘΕΣΕΩΝΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Τμήμα Π/Υ… περισσότερα...
 • 17.02.2017

  Θέσεις πρακτικής άσκησης στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

  Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 62/9/16.2.2017 απόφαση της Συνέλευσης, ανακοινώνει ότι θα απασχολήσει φοιτητές για Πρακτική Άσκηση, για το χρονικό διάστημα 01-04-2017 ως 30-09-2017. Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται, θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση ως την Τετάρτη 08-03-17 στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Α/ΑΤΜΗΜΑΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣΠΛΗΘΟΣ ΘΕΣΕΩΝΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Τμήμα Π/Υ Δαπανών & Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 1 101 2 Μηχανικών Πληροφορικής… περισσότερα...
 • 10.02.2017

  Έναρξη Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ για το εαρινό εξάμηνο ακ. έτους 2016-2017

  Ενημερώνουμε τους φοιτητές όλων των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΔΕΔΒΜ ΕΣΠΑ 2014-2020, με ημερομηνία έναρξης πρακτικής άσκησης στις 01-04-2017, να καταθέσουν ή να αποστείλουν τα οριζόμενα στο συνημμένο αρχείο δικαιολογητικά, συμπληρωμένα και σε πρωτότυπη μορφή στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Βεβαίωση από την Γραμματεία του Τμήματός τους, ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για την έναρξη… περισσότερα...
 • 10.02.2017

  Πρόσκληση στην ημερίδα με τίτλο «Η Πρακτική Άσκηση ως πύλη στην αγορά εργασίας»

  Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει Ημερίδα με τίτλο ''Η Πρακτική Άσκηση ως πύλη στην αγορά εργασίας" που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017 και ώρα 09:30 πμ στο συνεδριακό κέντρο «ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ» του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή… περισσότερα...
 • 16.01.2017

  Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια διαφημιστικών υλικών και υπηρεσιών για τις ανάγκες υλοποίησης ημερίδας στο πλαίσιο υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας»

  Στο πλαίσιο υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας» MIS5000386 του Υποέργου 2 «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)), πρόκειται να προβεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια… περισσότερα...
 • 16.01.2017

  Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων στο πλαίσιο υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας»

  Στο πλαίσιο υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας» MIS5000386 του Υποέργου 2 «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)), πρόκειται να προβεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια… περισσότερα...
 • 25.10.2016

  Πίνακας ένταξης φοιτητών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ (Β' Κύκλος Χειμ. Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2016-2017)

  Ύστερα από ανακοίνωση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στις 4-10-2016, για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας» MIS5000386 έως και την 18-10-2016, συγκεντρώθηκαν οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων, οι οποίες ήταν είκοσι ένα (21) στο σύνολο. Μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων, από τις επιτροπές Πρακτικής Άσκησης των Τμημάτων λαμβάνοντας υπόψη ότι οι… περισσότερα...
 • 17.10.2016

  Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση πρακτικής μέσω ΕΣΠΑ

  Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ανακοινώνει ότι όλοι οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση έως τις 14.10.2016, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης από την 17.10.2016 μέχρι και την 21.10.2016 ημέρα Παρασκευή. Η προθεσμία κατάθεσής όλων των δικαιολογητικών της πρακτικής άσκησης είναι δεσμευτική. Εκπρόθεσμη κατάθεση τους, θα δημιουργήσει καθυστέρηση πληρωμής. Η κατάθεση όλων των… περισσότερα...
 • 05.10.2016

  Πίνακας ένταξης φοιτητών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ (Α' Κύκλος Χειμ. Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2016-2017)

  Ύστερα από ανακοίνωση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στις 2.9.2016, για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων σπουδαστών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕ στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS5000386 και την ανακοίνωση στις 16.9.2016 για την παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως και τις 29.9.2016, συγκεντρώθηκαν οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων, οι οποίες ήταν δέκα πέντε (15) στο σύνολο. Μετά από αξιολόγηση των… περισσότερα...
 • 16.09.2016

  Παράταση πρόσκλησης φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

  Μετά την ανακοίνωση στις 2.9.2016 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΔΕΔΒΜ ΕΣΠΑ 2014-2020, κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2016-2017, ενημερώνουμε τους σπουδαστές όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, ότι δίνεται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Η Γραμματεία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης θα δέχεται αιτήσεις για την συμμετοχή στο επιδοτούμενο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS 5000386 έως και την… περισσότερα...
 • 02.09.2016

  Έναρξη Πρακτικής Άσκησης για το χειμερινό εξάμηνο ακ.έτους 2016-2017

  Ενημερώνουμε τους σπουδαστές όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΔΕΔΒΜ ΕΣΠΑ 2014-2020, με πιθανή ημερομηνία έναρξης Πρακτικής Άσκησης στις 10-10-2016, να καταθέσουν ή να αποστείλουν τα αναφερόμενα στην πρόσκληση δικαιολογητικά συμπληρωμένα και σε πρωτότυπη μορφή στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Η Γραμματεία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης θα δέχεται αιτήσεις για την συμμετοχή στο… περισσότερα...
 • 30.03.2016

  Ανακοίνωση επιλογής - ένταξης φοιτητών όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ (Εαρινό Εξάμηνο Ακ. Έτους 2015-16)

  Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τους πίνακες ένταξης των φοιτητών ανά Τμήμα Σπουδών για το Εαρ. Εξάμηνου Ακ. Έτους 2015-2016. Συνημμένα Αρχεία Μέγεθος Πίνακες ενταγμένων φοιτητών 2,86 MB περισσότερα...
 • 10.03.2016

  Παράταση πρόσκλησης φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

  Μετά την ανακοίνωση στις 12.02.2016 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΔΕΔΒΜ ΕΣΠΑ 2014-2020, κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2015-2016, ενημερώνουμε τους σπουδαστές όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, ότι δίνεται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Η Γραμματεία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης θα δέχεται αιτήσεις για την συμμετοχή στο επιδοτούμενο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS 5000386 έως την Τρίτη… περισσότερα...
 • 12.02.2016

  Έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020 για το εαρινό εξάμηνο 2015-16

  Ενημερώνουμε τους σπουδαστές όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΔΕΔΒΜ ΕΣΠΑ 2014-2020, με πιθανή ημερομηνία έναρξης Πρακτικής Άσκησης στις 01-04-2016, να καταθέσουν ή να αποστείλουν τα αναφερόμενα στην πρόσκληση δικαιολογητικά συμπληρωμένα και σε πρωτότυπη μορφή στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Η Γραμματεία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης θα δέχεται αιτήσεις για την συμμετοχή στο… περισσότερα...