Προσφορά Θέσης Πρακτικής Άσκησης

Από αυτή τη σελίδα μπορείτε να εισαγάγετε νέα διαθέσιμη θέση πρακτικής άσκησης φοιτητών. Μπορείτε να εισάγετε όσες θέσεις επιθυμείτε, ενώ μπορείτε επίσης για την ίδια θέση (Ακαδημαϊκό Τμήμα φοιτητή, περιγραφή θέσης κλπ) να ζητήσετε περισσότερους του ενός φοιτητές.

Παρακαλώ συμπληρώστε τα πεδία με πεζά γράμματα.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΠΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

  

Προσοχή: Οι επόπτες του φορέα απασχόλησης θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ