Μηχανολόγος Μηχανικός

Δυνατότητα υλοποίησης μέσω ΕΣΠΑ:

Ναι


Φορέας Απασχόλησης:

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ


Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Κυριακίδου Χριστίνα


Διεύθυνση:

Πατριαρχικά Πυλαίας


Τηλέφωνο:

2310242213Ιστότοπος:

Τμήμα Σπουδών:

Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ


Περιοχή Εργασίας:

Θεσσαλονίκη


Γεωγραφικό Διαμέρισμα:

Μακεδονία


Τομέας Απασχόλησης:

Ιδιωτικός Τομέας


Δημοσίευση:

04.09.2017


Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας η εταιρία μας AS Automation System Hellas ενδιαφέρεται να απασχολήσει κάποιον φοιτητή – τρια για την εκπόνηση της πρακτικής άσκησης στο Τμήμα Μηχανολόγων της.

Απαραίτητη είναι η γνώση Η/Υ, Αγγλικών ,η κατοχή διπλώματος οδήγησης Β κατηγορίας.

Κύριες εργασίες απασχόλησης του/της φοιτητή-τριας:

  • Απασχόληση με διάφορα διαγράμματα ροής σε σχεδιαστικό περιβάλλον καθώς και 3D σχέδια.
  • Υποστήριξη μηχανικών εταιρίας στην προμήθεια υλικών και διάφορων καθηκόντων που θα του ανατεθούν.
  • Υποστήριξη μηχανικών εταιρίας στα διάφορα projects της εταιρίας.

Παρακαλούμε, όπως οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές αποστείλουν το βιογραφικό τους στο με τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρία, μπορείτε να ανατρέξετε στο site μας www.ashellas.com ή να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2310 242213.