Υπεύθυνος Οργάνωσης & Διοίκησης

Δυνατότητα υλοποίησης μέσω ΕΣΠΑ:

Ναι


Φορέας Απασχόλησης:

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ


Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Καραφύλλης Χρυσοβαλλάντης


Διεύθυνση:

Ηράκλεια Σερρών


Τηλέφωνο:

6937907709Ιστότοπος:

Τμήμα Σπουδών:

Διοίκησης Επιχειρήσεων


Περιοχή Εργασίας:

Ηράκλεια Σερρών


Γεωγραφικό Διαμέρισμα:

Μακεδονία


Τομέας Απασχόλησης:

Ιδιωτικός Τομέας


Δημοσίευση:

21.01.2018


Παρέχεται δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε τελειόφοιτο/τη φοιτήτή/τρια κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων με τα εξής καθήκοντα:

  • Επικοινωνία με τους πελάτες και τους προμηθευτές / συνεργάτες.
  • Διαχείριση, λειτουργία και ενημέρωση των βάσεων δεδομένων της Επιχείρησης.
  • Οργάνωση των επιχειρησιακών λειτουργιών σε αντιστοιχία με τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της επιχείρησης.
  • Συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και προγραμματισμού.

Οι υποψήφιες θα πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

  • Πολύ καλή γνώση MS Office (κυρίως MS Excel).
  • Άνεση στην προφορική και γραπτή επικοινωνία.
  • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας.
  • Υψηλό επίπεδο αντίληψης.

Μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης, υπάρχει η πιθανότητα μόνιμης απασχόλησης.