Λογιστής

Δυνατότητα υλοποίησης μέσω ΕΣΠΑ:

Ναι


Φορέας Απασχόλησης:

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ


Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Καραφύλλης Χρυσοβαλλάντης


Διεύθυνση:

Ηράκλεια Σερρών


Τηλέφωνο:

6937907709Ιστότοπος:

Τμήμα Σπουδών:

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής


Περιοχή Εργασίας:

Ηράκλεια Σερρών


Γεωγραφικό Διαμέρισμα:

Μακεδονία


Τομέας Απασχόλησης:

Ιδιωτικός Τομέας


Δημοσίευση:

21.01.2018


Παρέχεται δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε τελειόφοιτο/τη φοιτητή/τρια Οικονομικής / Λογιστικής κατεύθυνσης με τα εξής καθήκοντα:

 • Οργάνωση και διαχείριση του λογιστηρίου σε συνεργασία με τον υπεύθυνο λογιστή της Επιχείρησης.
 • Καταγραφή / Καταχώρηση εσόδων - εξόδων.
 • Προετοιμασία, σύνταξη και αποστολή των τακτικών λογιστικών καταστάσεων σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ.
 • Διαχείριση, λειτουργία και ενημέρωση των βάσεων δεδομένων της Επιχείρησης.
 • Επικοινωνία με τους πελάτες και τους προμηθευτές / συνεργάτες.
 • Συμμετοχή στο βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο οικονομικό προγραμματισμό της Επιχείρησης.
 • Συμμετοχή στη διαδικασία λήψης οικονομικών αποφάσεων.

Οι υποψήφιες θα πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση MS Office και κυρίως MS Excel.
 • Άνεση στην προφορική και γραπτή επικοινωνία.
 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας.
 • Υψηλό επίπεδο αντίληψης.

Μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης, υπάρχει η πιθανότητα μόνιμης απασχόλησης.