Πολιτικοί Μηχανικοί

Δυνατότητα υλοποίησης μέσω ΕΣΠΑ:

Ναι


Φορέας Απασχόλησης:

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ


Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Μαλιώκας Βασίλειος


Διεύθυνση:

Ι. Κρανιδιώτη 2, Θέρμη


Τηλέφωνο:

2310869669Ιστότοπος:

Τμήμα Σπουδών:

Διοίκησης Επιχειρήσεων


Περιοχή Εργασίας:

Θεσσαλονίκη


Γεωγραφικό Διαμέρισμα:

Μακεδονία


Τομέας Απασχόλησης:

Ιδιωτικός Τομέας


Δημοσίευση:

05.02.2018


Ζητούνται δύο (2) φοιτητές / φοιτήτριες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ - Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ για πρακτική άσκηση σε γραφείο εταιρείας εκπόνησης μελετών.

Το αντικείμενο απασχόλησης θα αφορά κυρίως την υποστήριξη ομάδων σύνταξης περιβαντολλοντικών, υδραυλικών, τοπογραφικών και στατικών μελετών.